Agata Sidorowska

Adwokat, doktor nauk prawnych, home stager, pośrednik nieruchomości, zarządca nieruchomości.

Buduję dla siebie i innych świat kompletny, miejsce na ziemi, w którym obcujemy z pięknem w każdym wymiarze. Kreując wizerunek wyjątkowych miejsc stawiam na przytulną nowoczesność.

Stworzyłam markę „Comfort Home. Twój styl życia.”, której założeniem jest pośrednictwo nieruchomości oraz home staging. Misją marki jest budowanie dla nas komfortowego świata, w którym możemy czuć się szczęśliwi.

Na blogu dzielę się moimi pasjami, pomagam stworzyć swoje miejsce na ziemi oraz odkrywać piękno świata.

HISTORIA MARKI

Studia prawnicze

Czas studiów prawniczych to dla mnie nie tylko nauka, ale przede wszystkim odkrywanie siebie i swojej siły charakteru. Punktem zwrotnym był dla mnie wyjazd na stypendium do Niemiec w ramach programu Socrates Erasmus, w trakcie którego doskonaliłam umiejętności językowe oraz zbierałam materiały naukowe do pracy doktorskiej z zakresu prawa europejskiego.

Adwokat

Aplikacja adwokacka to okres nauki praktycznych aspektów wykonywania zawodu adwokata. Od strony prawnej poznałam w szczególności zagadnienia z obszaru własności nieruchomości oraz obrotu i zarządu nieruchomościami.

Dlatego też moja praktyka adwokacka koncentruje się na tych właśnie obszarach prawa.

Doktor nauk prawnych

Praca naukowa na Uniwersytecie  Łódzkim dała mi możliwość zdobycia wiedzy o europejskim prawie procesowym cywilnym oraz stworzenia komentarza do rozporządzenia unijnego, a także innych tytułów prawniczych. Praca na uczelni to nie tylko wykłady dla studentów, ale przede wszystkim możliwość poznania autorytetów świata prawniczego. To doświadczenie ukształtowało moją filozofię życiową, aby żyć w zgodzie ze swoim systemem wartości, uwzględniając postawę moralną.

Dzisiaj

Stworzyłam markę „Comfort Home. Twój styl życia.”, której założeniem jest pośrednictwo nieruchomości oraz home staging. Misją marki jest budowanie dla nas świata kompletnego, w którym możemy obcować z pięknem w każdym wymiarze. Zajmując się nieruchomościami realizuję moje pasje do designu wnętrz, fotografii czy tworzenia strategii marketingowych.